KNM MFF UK

Katedra numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

Studium

Co je to numerická matematika?

Výpočtová a numerická matematika může být charakterizována jako část matematiky zabývající se zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Výpočtová matematika tedy realizuje přechod od čistě teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Z tohoto hlediska ji lze považovat za velmi důležitou část matematiky. S použitím výpočtové matematiky se lze setkat ve všech oblastech lidské činnosti - zejména v technice a přírodních vědách, ale i v ekonomice, lékařských vedách a jinde.

Jak se k nám dopracovat?

Výpočtová matematika je jedním z řady oborů, které si může zvolit posluchač studijního programu matematika po druhém ročníku, kdy získá dostatečný přehled o všech matematických oborech. Pro definitivní rozhodnutí o zvoleném oboru bude mít tedy student dostatek času i podkladů.

Co studium na KNM studentovi nabízí?

Studijní plány výpočtové matematiky mohou uspokojit studenty s nejrůznějšími náročnými zájmy. Dává jim možnost seberealizace v oblasti aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních, technických i humanitních věd, v oblasti tvořivé práce s počítačem, vytváření softwaru na vysoké úrovni a práce s počítačovými sítěmi, v oblasti počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. V neposlední řadě uspokojí i studenty zajímající se o tzv. "čistou" abstraktní matematiku při vytváření teorie výpočtových procesů, kde se uplatní znalosti nejruznejších partií matematiky. Studijní plány výpočtové matematiky poskytují nabídku např. studentům, kteří kromě matematiky mají rádi i fyziku, ale i těm studentům, kteří fyziku na MFF UK vůbec studovat nechtějí. Uplatní se tu a náležitě se vyžijí samozřejmě "počítačoví fandové", ale i studenti, kteří by chtěli budovat složité matematické teorie.

Co po ukončení studia?

Absolventi výpočtové matematiky nacházejí uplatnění predevším tam, kde se používá výpočetní technika. Konkrétně jde o průmysl a ekonomiku, školství (zejména vysoké školy) a základní i aplikovaný výzkum. Stejně jako absolventi ostatních matematických oborů mohou pracovat ve veřejné správě, justici, bankách a pod. Nejlepší studenti mají možnost pokračovat v postgraduálním studiu u nás nebo i v zahraničí.

Jak získat další informace?

Navštivte katedru numerické matematiky MFF UK v budově v Karlíně, Sokolovská 83, Praha 8, ve 4. patře (prof. Dolejší, prof. Feistauer, doc. Felcman, prof. Haslinger, prof. Janovský, doc. Knobloch, prof. Strakoš).