KNM MFF UK

Department of Numerical Mathematics Faculty of Mathematics and Physics Charles University

Study

What is numerical mathematics?

Výpočtová a numerická matematika může být charakterizována jako část matematiky zabývající se zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Výpočtová matematika tedy realizuje přechod od čistě teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Z tohoto hlediska ji lze považovat za velmi důležitou část matematiky. S použitím výpočtové matematiky se lze setkat ve všech oblastech lidské činnosti - zejména v technice a přírodních vědách, ale i v ekonomice, lékařských vedách a jinde.

How to reach us in study process?

Výpočtová matematika je jedním z řady oborů, které si může zvolit posluchač studijního programu matematika po druhém ročníku, kdy získá dostatečný přehled o všech matematických oborech. Pro definitivní rozhodnutí o zvoleném oboru bude mít tedy student dostatek času i podkladů.

What can our department offer to a student?

Studijní plány výpočtové matematiky mohou uspokojit studenty s nejrůznějšími náročnými zájmy. Dává jim možnost seberealizace v oblasti aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních, technických i humanitních věd, v oblasti tvořivé práce s počítačem, vytváření softwaru na vysoké úrovni a práce s počítačovými sítěmi, v oblasti počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. V neposlední řadě uspokojí i studenty zajímající se o tzv. "čistou" abstraktní matematiku při vytváření teorie výpočtových procesů, kde se uplatní znalosti nejruznejších partií matematiky. Studijní plány výpočtové matematiky poskytují nabídku např. studentům, kteří kromě matematiky mají rádi i fyziku, ale i těm studentům, kteří fyziku na MFF UK vůbec studovat nechtějí. Uplatní se tu a náležitě se vyžijí samozřejmě "počítačoví fandové", ale i studenti, kteří by chtěli budovat složité matematické teorie.

What after?

Absolventi výpočtové matematiky nacházejí uplatnění predevším tam, kde se používá výpočetní technika. Konkrétně jde o průmysl a ekonomiku, školství (zejména vysoké školy) a základní i aplikovaný výzkum. Stejně jako absolventi ostatních matematických oborů mohou pracovat ve veřejné správě, justici, bankách a pod. Nejlepší studenti mají možnost pokračovat v postgraduálním studiu u nás nebo i v zahraničí.

Where else you can obtain pieces of information?

Visit the department of numerical mathematics of MFF UK in the building in Karlín, Sokolovská 83, Prague 8, in the 4th floor (prof. Dolejší, prof. Feistauer, doc. Felcman, prof. Haslinger, prof. Janovský, doc. Knobloch, prof. Strakoš).