KNM MFF UK

Katedra numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

Vědecké výsledky

2016 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 3, Počet příspěvků v konf. sbornících: 3
hp-discontinuous Galerkin method based on local higher order reconstruction Vít Dolejší, Pavel Solin
Discontinuous Galerkin method for the solution of a transport level-set problem Eva Bezchlebová, Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
hp-ADAPTATION DRIVEN BY POLYNOMIAL-DEGREE-ROBUST A POSTERIORI ERROR ESTIMATES FOR ELLIPTIC PROBLEMS Vít Dolejší, Alexandre Ern, Martin Vohralik
RESIDUAL BASED ERROR ESTIMATES FOR THE SPACE-TIME DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD APPLIED TO NONLINEAR HYPERBOLIC EQUATIONS Vít Dolejší, Filip Roskovec
ON A POSTERIORI ERROR ESTIMATES FOR SPACE TIME DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD Vít Dolejší, Filip Roskovec, Miloslav Vlasák
A posteriori error estimates for nonstationary problems Vít Dolejší, Filip Roskovec, Miloslav Vlasák
2015 Počet knih: 1, Počet článků v časopisech: 4, Počet příspěvků v konf. sbornících: 0
Discontinuous Galerkin Method - Analysis and Applications to Compressible Flow Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Anisotropic hp-adaptive discontinuous Galerkin method for the numerical solution of time dependent PDEs Vít Dolejší
Algebraic and Discretization Error Estimation by Equilibrated Fluxes for Discontinuous Galerkin Methods on Nonmatching Grids Vít Dolejší, Ivana Šebestová, Martin Vohralík
Residual based error estimates for the space-time discontinuous Galerkin method applied to the compressible flows Vít Dolejší, Filip Roskovec, Miloslav Vlasák
Anisotropic hp-adaptive method based on interpolation error estimates in the H (1)-seminorm Vít Dolejší
2014 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 1, Počet příspěvků v konf. sbornících: 0
Anisotropic hp-adaptive method based on interpolation error estimates in the L-q-norm Vít Dolejší
2013 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 3, Počet příspěvků v konf. sbornících: 1
A design of residual error estimates for a high order BDF-DGFE method applied to compressible flows Vít Dolejší
A FRAMEWORK FOR ROBUST A POSTERIORI ERROR CONTROL IN UNSTEADY NONLINEAR ADVECTION-DIFFUSION PROBLEMS Vít Dolejší, Alexandre Ern, Martin Vohralik
hp-DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems Vít Dolejší
hp-anisotropic mesh adaptation technique based on interpolation error estimates Vít Dolejší
2012 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 2, Počet příspěvků v konf. sbornících: 1
hp-discontinuous Galerkin method for nonlinear problems Vít Dolejší
A posteriori error estimates of the discontinuous Galerkin method for the heat conduction equation Ivana Šebestová, Vít Dolejší
An adaptive hp-discontinuous Galerkin approach for nonlinear convection-diffusion problems Vít Dolejší
2011 Počet knih: 1, Počet článků v časopisech: 2, Počet příspěvků v konf. sbornících: 1
Finite element methods: theory, applications and implementation Vít Dolejší, Petr Knobloch, Václav Kučera, Miloslav Vlasák
Efficient solution strategy for the semi-implicit discontinuous Galerkin discretization of the Navier-Stokes equations Vít Dolejší, Martin Holík, Jiří Hozman
A priori error estimates of an extrapolated space-time discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems Miloslav Vlasák, Vít Dolejší, Jaroslav Hájek
hp-discontinuous Galerkin method for compressible flows Vít Dolejší
2010 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 8, Počet příspěvků v konf. sbornících: 6
Treatment of the non-polygonal boundary with the aid of NURBS Vít Dolejší
Discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems with mixed Dirichlet-Neumann boundary conditions Oto Havle, Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Higher order methods for numerical simulations of compressible flows Vít Dolejší
Semi-implicit time discretization of the discontinuous Galerkin method for the Navier-Stokes equations Vít Dolejší, Martin Holík, Jiří Hozman
IPG discretizations of the compressible Navier-Stokes equations Vít Dolejší, Martin Holík, Jiří Hozman
On the solution of linear algebraic systems arising from the semi-implicit DGFE discretization of the compressible Navier-Stokes equations Vít Dolejší
The L2-optimality of the IIPG method for odd degrees of polynomial approximation in 1D Vít Dolejší, Oto Havle
BDF-FEM for parabolic singularly perturbed problems with exponential layers on layer-adapted meshes in space Vít Dolejší, Hans-Görg Roos
Semi-implicit DGFE discretization of the compressible Navier-Stokes equations: efficient solution strategy Vít Dolejší, Martin Holík
Analysis of semi-implicit Runge-Kutta-DGFEM for a semilinear convection-diffusion equation Vít Dolejší, Miloslav Vlasák, Zuzana Vlasáková
Implicit-explicit backward difference formulae discontinuous Galerkin finite element methods for convection-diffusion problems Miloslav Vlasák, Vít Dolejší
A priori error estimates for DGFEM applied to nonstationary nonlinear convection-diffusion equation Jiří Hozman, Vít Dolejší
Semi-implicit discontinuous Galerkin finite element method for the steady state compressible flows Vít Dolejší
A posteriori error estimates of the discontinuous Galerkin method for parabolic problems Ivana Šebestová, Vít Dolejší
2009 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 1, Počet příspěvků v konf. sbornících: 1
Linfinity(L2)-error estimates for the DGFEM applied to convection-diffusion problems on nonconforming meshes Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera, Veronika Sobotíková
Semi-Implicit Solution of the Convection-Diffusion Problems with Applications in Fluid Dynamics Vít Dolejší, Martin Holík, Jiří Hozman, Miloslav Vlasák
2008 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 6, Počet příspěvků v konf. sbornících: 7
Adaptive backward difference formula - discontinuous Galerkin finite element method for the solution of conservation laws Vít Dolejší, Pavel Kůs
On a numerical solution of particular nonconservative hyperbolic problems Vít Dolejší, Thierry Gallouet
Analysis and application of IIPG method to quasilinear nonstationary convection-diffusion problems Vít Dolejší
Semi-implicit interior penalty discontinuous galerkin methods for viscous compressible flows Vít Dolejší
An optimal Linfinity(L2)-error estimate of the discontinuous Galerkin method for a nonlinear nonstationary convection-diffusion problem Vít Dolejší, Miloslav Feistauer, Václav Kučera, Veronika Sobotíková
Analysis of a BDF-DGFE scheme for nonlinear convection-diffusion problems Vít Dolejší, Miloslav Vlasák
Implicit-explicit Runge-Kutta discontinuous Galerkin finite element method for convection-diffusion problems Miloslav Vlasák, Vít Dolejší
Analysis of the discontinuous Galerkin finite element method to a scalar nonlinear convection-diffusion equation Jiří Hozman, Vít Dolejší
Higher order numerical schemes for hyperbolic systems with an application in fluid dynamics Vít Dolejší
BDF-DGFE method for the compressible Navier-Stokes equations Jiří Hozman, Vít Dolejší
Discontinuous Galerkin method for the simulation of 3D viscous compressible flows Martin Holík, Vít Dolejší
Analysis of the discontinuous Galerkin finite element method applied to a scalar nonlinear convection-diffusion equation Vít Dolejší, Jiří Hozman
Incomplete interior penalty Galerkin method for a nonlinear convection-diffusion equation Vít Dolejší
2007 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 2, Počet příspěvků v konf. sbornících: 0
On the discontinuous Galerkin method for the simulation of compressible flow with wide range of Mach numbers Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera
Analysis of semi-implicit DGFEM for nonlinear convection-diffusion problems on nonconforming meshes Vít Dolejší, Miloslav Feistauer, Jiří Hozman
2006 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 2, Počet příspěvků v konf. sbornících: 7
Discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of unsteady compressible flow Vít Dolejší
On an adaptive method for heat conduction problems with boundary layers Vít Dolejší
Semi-implicit discontinuous Galerkin method for the solution of the compressible Navier-Stokes equations Vít Dolejší
Solution of time-dependent convection-diffusion equations with the aid of higher order adaptive methods with respect to space and time Vít Dolejší
Higher order semi-implicit discontinuous Galerkin finite element schemes for compressible flow simulation Vít Dolejší
Higher order semi-implicit discontinuous Galerkin finite element schemes for nonlinear convection-diffusion problems Vít Dolejší
On a semi-implicit discontinuous Galerkin FEM for the nonstationary compressible Euler equations Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera
An efficient implementation of the semi-implicit discontinuous Galerkin method for compressible flow simulation Vít Dolejší
Numerical simulation of inviscid compressible flow by higher order numerical schemes Vít Dolejší
2005 Počet knih: 0, Počet článků v časopisech: 10, Počet příspěvků v konf. sbornících: 4
Numerical simulation of compressible flow with a wide range of the Mach number by the discontinuous Galerkin method Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera
Analysis of the Discontinuous Galerkin Method for Nonlinear Convection-Diffusion Problems Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Analysis of the Discontinuous Galerkin Method for Nonlinear Convection-Diffusion Problems Vít Dolejší, Miloslav Feistauer, Veronika Sobotíková
Towards Adaptive Methods for the Modelling of the Compressible Flows Jiří Felcman, Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Error estimates of the discontinuous Galerkin method for nonlinear nonstationary convection-diffusion problems Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Numerical simulation of compressible flow with a wide range of the Mach number by the discontinuous Galerkin method Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera
Numerical simulation of three-phase flow with a virtual mass effect Vít Dolejší
Towards Adaptive Methods for the Modelling of the Compressible Flows Jiří Felcman, Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Error estimates of the discontinuous Galerkin method for nonlinear nonstationary convection-diffusion problems Vít Dolejší, Miloslav Feistauer
Numerical simulation of three-phase flow with a virtual mass effect Vít Dolejší, Thierry Gallouet
Discontinuous Galerkin method for compressible flow and conservation laws Miloslav Feistauer, Vít Dolejší
On Finite Volume Schemes for Nonconservative Hyperbolic Problems Vít Dolejší
Numerical solution of compressible flow Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera
Numerical solution of compressible flow Miloslav Feistauer, Vít Dolejší, Václav Kučera