KNM MFF UK

Katedra numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

Krylov methods for solving linear algebraic problems with matrix observations

  • Datum:
  • Čas: 14:00 - 14:30
  • Adresa:
    Sokolovská 83, Praha
  • Místnost: K3
  • Přednášející: Martin Rapavý